Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Straduni

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Szkołę Podstawową w Straduni oraz innymi czynnościami związanymi z ww. zadaniami - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straduni informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Szkołę Podstawową w Straduni jest Szkoła Podstawowa w Straduni reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straduni.

2) Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej w Straduni jest firma Centrum Cyfryzacji sp.z o. o.sp.k. z siedzibą ul. Rynek 16, 47-300 Krapkowice reprezentowana przez Wojciecha Olendra - Prezesa Zarządu Spółki Centrum Cyfryzacji Sp. z o. o.;

mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl, tel. 775449611

3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach.

4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Straduni w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;